• امروزه یکی از لوازم مورد نیاز و کاربردی پنبه های بهداشتی است که در هر جایی قابل استفاده هستند. معمولا پنبه بهداشتی را در جعبه کمک های اولیه زیاد می...
  • استفاده از پنبه های بهداشتی برای مصارف آرایشی و بهداشتی صوت می گیرد. از آن جایی که تماس پنبه اغلب با سطح پوست است پس کیفیت و بهداشتی بودن آن بسیار...
  • پنبه از جمله محصولات بهداشتی است که استفاده از آن به سالیان بسیار دور برمیگردد. در منابع گیاه شناسی و کشاورزی اشاره شده است که پنبه در کشور هندوستان...
  • از جمله کاربرد پنبه های بهداشتی می توان به استفاده آن ها در پانسمان زخم ها و هم چنین موارد بهداشتی آن اشاره نمود. استفاده اصلی پنبه های بهداشتی برای...