آزمایشگاهی

گاز نخ دار 500 گرم آریا سروش
تماس بگیرید
سیفتی باکس 8 لیتری مربع بکر
30,400 تومان
سیفتی باکس 7 لیتری بایوسیف
30,700 تومان
سیفتی باکس 5 لیتری استوانه بکر
20,500 تومان
سیفتی باکس 5 لیتری مربع بکر
20,400 تومان
سیفتی باکس 3 لیتری بایوسیف
15,800 تومان
سیفتی باکس 2 لیتری مربع بکر
13,200 تومان
سیفتی باکس 2 لیتری بایوسیف
13,800 تومان
سیفتی باکس 1 لیتری بایوسیف
تماس بگیرید
سیفتی باکس 12 لیتری بایوسیف
38,800 تومان
سیفتی باکس 12 لیتری مربع بکر
36,100 تومان
سیفتی باکس 15 لیتری بایوسیف
تماس بگیرید
سیفتی باکس نیم لیتری بایوسیف
تماس بگیرید
میکروتیوب آزمایشگاهی 1.5 ml بکر
90,000 تومان
پتری دیش 6cm بکر
8,700 تومان
لام ساده میکروسکوپ PIP
تماس بگیرید
اپلیکاتور آزمایشگاهی بکر
12,500 تومان
رک لوله آزمایش 60 خانه 16 بکر
605,450 تومان
درپوش لوله آزمایش قارچی بکر
182,000 تومان
درپوش لوله آزمایش ساده بکر
133,000 تومان
محلول ویال LBC سینا دژ
تماس بگیرید
کاست بافت پاتولوژی درب دار بکر
236,000 تومان
سرویکس براش بکر
170,900 تومان
پتری دیش 8cm بکر
16,500 تومان
پتری دیش 10cm بکر
26,100 تومان
استول باتل درب پیچی قاشقکدار بکر
575,000 تومان
یورین باتل آسان ریز استریل بکر
1,300 تومان
لوله گاما شفاف 12*75 mm
تماس بگیرید
پد الکلی نیوساد
تماس بگیرید
نتایج 1 تا 32 از کل 42 نتیجه