آزمایشگاهی

تماس بگیرید گاز نخ دار 500 گرم نرمین
تماس بگیرید گاز نخ دار 500 گرم آریا سروش
1,638,000 تومان سیفتی باکس 8 لیتری مربع بکر
43,000 تومان سیفتی باکس 7 لیتری بایوسیف
29,000 تومان سیفتی باکس 5 لیتری استوانه بکر
29,000 تومان سیفتی باکس 5 لیتری مربع بکر
17,600 تومان سیفتی باکس 3 لیتری بایوسیف
19,000 تومان سیفتی باکس 2 لیتری مربع بکر
تماس بگیرید سیفتی باکس 2 لیتری بایوسیف
15,000 تومان سیفتی باکس 1 لیتری بایوسیف
55,000 تومان سیفتی باکس 12 لیتری بایوسیف
49,000 تومان سیفتی باکس 12 لیتری مربع بکر
تماس بگیرید گاز ساده 400 گرم نرمین
تماس بگیرید سیفتی باکس 15 لیتری بایوسیف
تماس بگیرید سیفتی باکس نیم لیتری بایوسیف
106,000 تومان میکروتیوب آزمایشگاهی 1.5 ml بکر
1,195 تومان پتری دیش 6cm بکر
17,000 تومان اپلیکاتور آزمایشگاهی بکر
800,000 تومان رک لوله آزمایش 60 خانه 16 بکر
212,000 تومان درپوش لوله آزمایش قارچی بکر
170,000 تومان درپوش لوله آزمایش ساده بکر
تماس بگیرید محلول ویال LBC سینا دژ
500,000 تومان کاست بافت پاتولوژی درب دار بکر
207,000 تومان سرویکس براش بکر
22,700 تومان پتری دیش 8cm بکر
36,000 تومان پتری دیش 10cm بکر
900,000 تومان استول باتل درب پیچی قاشقکدار بکر
تماس بگیرید یورین باتل 24 ساعته آوا
10,000 تومان یورین باتل 24 ساعته 37 درجه
نتایج 1 تا 32 از کل 50 نتیجه