تخفیف ها

308,000 تومان میکروست خارجی ویگو
81,000 تومان ست سرم با سر سوزن HD
784,800 تومان ژل الکترود 260cc پلی ژل
4,400 تومان سرجی فیکس سر اطفال سی تو
1,824,000 تومان برس اسکراب استریل بکر
1,728,000 تومان برس اسکراب غیر استریل بکر
365,000 تومان آنژیوکت آبی برند سوروفلون گیج 22
546,000 تومان آنژیوکت زرد
75,000 تومان چسب زخم پاندا
200,000 تومان سرنگ سه تکه 50cc آهیل G20
154,000 تومان اسکالپ (وین ست) سبز برند HD
1,242,000 تومان سرویکس براش بکر
189,000 تومان گاز ساده 500 گرم آریا سروش
31,500 تومان ژل سونوگرافی 1 لیتری پلی ژل
44,400 تومان ژل سونوگرافی 2 لیتری پلی ژل
74,000 تومان چسب آنژیوکت پاندا
47,800 تومان چسب حصیری 10cm خارجی
79,300 تومان چسب حصیری 15cm خارجی
950,000 تومان تیغ بدن تراش بکر
217,000 تومان سرنگ سه تکه 50cc مینا G18
1,249,200 تومان سرنگ گاواژ آهیل
5,100 تومان مسواک انگشتی بکر
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 23 آهیل
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 20 کوتاه آهیل
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 20 بلند مینا
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 18 بلند آهیل
105,000 تومان سرسوزن (نیدل) 18 متوسط آهیل
نتایج 1 تا 32 از کل 171 نتیجه